Щодо громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Щодо  громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону                                                                                      

      Створення  громадських формувань  з охорони громадського порядку і державного кордону регулюється Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

        Дані громадські об'єднання створюються для участі  в  охороні  громадського порядку   і   державного   кордону,   сприяння  органам  місцевого самоврядування,  правоохоронним  органам,  Державній  прикордонній службі  України  та  органам  виконавчої  влади, а також посадовим особам  у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і   злочинів, захисті  життя  та  здоров'я  громадян,  інтересів суспільства  і  держави  від  протиправних  посягань,  а  також  у рятуванні   людей  і  майна  під  час  стихійного  лиха  та  інших надзвичайних обставин.

     Створюються на добровільних засадах  за  місцем роботи,  навчання  або проживання громадян у складі не менше 10 осіб. Рішення   про   створення  приймається на зборах (конференціях)   громадян.  

     Громадське формування   з   охорони  громадського  порядку  і державного кордону діє на основі положення  (статуту)  про  нього. Типовий статут зазначеного вище громадського формування, опис зразків бланків посвідчення та надрукавної пов’язки члена такого формування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000р. № 1872.

       Членами громадських формувань з охорони громадського  порядку і  державного  кордону можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного  віку, виявили  бажання  брати  участь   у   зміцненні правопорядку  і  в  охороні державного кордону та здатні за своїми діловими,  моральними якостями і  станом  здоров'я  виконувати  на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

        Не можуть   бути  членами  зазначених  громадських  формувань:

-          особи,  які порушують громадський порядок;

-          особи, судимість з яких не  знята  або  не  погашена  у встановленому законом порядку; 

-          особи, раніше засуджені за умисні злочини;

-          хворі на хронічний алкоголізм і наркоманію;

-          визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними;

-          та інші  особи  у  випадках,  передбачених чинним законодавством України.  

    Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону є юридичними особами з моменту їх реєстрації, але не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку.

        Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону його засновники подають до відповідного виконавчого органу сільської, селищної ради за місцем його діяльності:

-        рішення про створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України, прийняте на загальних зборах (конференціях) громадян;

-        положення (статут), узгоджений з відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування;

-         інформацію про склад керівного органу;

-        список членів формування.

       У разі якщо діяльність зазначеного громадського формування поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, необхідні документи подаються для реєстрації до відповідного виконавчого органу сільської, селищної ради, на території якої буде знаходитися керівний орган такого формування.

         За реєстрацію вищевказаних формувань реєстраційний збір не сплачується.

         Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону приймається у місячний термін з дня надходження документів. У разі потреби орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих йому документах.

Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1872 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування"                                                                                                                                                           


Ви тут: Головна Громадські формування