документи

8-2 № 22 Про реорганізацію районних рад шляхом приєднання до Житомирської районної ради

 

герб

 У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ №22
( друга  сесія восьомого скликання)

від  « 22»  грудня 2020 року

Про реорганізацію районних рад
шляхом приєднання до
Житомирської районної ради

Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.11.2020р. № 1009-ІХ,  ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постановою Верховної Ради України від 17.07.2020р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі набуття повноважень Житомирською районною радою восьмого скликання 01.12.2020р. (протокол № 1 першого засідання першої сесії), враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань регламенту, законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування від 21.12.2020р. та з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 15.12.2020р.,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.       Почати процедуру реорганізації юридичних осіб - Брусилівська районна рада Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577020), Коростишівська районна рада (код за ЄДРПОУ 13576931), Любарська районна рада Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577095), Попільнянська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577155), Пулинська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577184), Радомишльська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577161), Романівська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577043), Хорошівська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577037), Черняхівська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577190) та Чуднівська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577209), шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066), розташованої у адміністративному центрі новоутвореного району: 10003, м. Житомир, вулиця Лесі Українки, 1.

2.       Житомирська районна рада (код за ЄДРПОУ 13577066), яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного Житомирського району, є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Брусилівської районної ради Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577020), Коростишівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13576931), Любарської районної ради Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577095), Попільнянської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577155), Пулинської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577184), Радомишльської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577161), Романівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577043), Хорошівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577037), Черняхівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577190) та Чуднівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577209) за законом.

3.       Утворити комісію з реорганізації Брусилівської районної ради Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577020) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 1.

4.       Утворити комісію з реорганізації Коростишівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13576931) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 2.

5.       Утворити комісію з реорганізації Любарської районної ради Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577095) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 3.

6.       Утворити комісію з реорганізації Попільнянської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577155) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 4.

7.       Утворити комісію з реорганізації Пулинської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577184) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 5.

8.       Утворити комісію з реорганізації Радомишльської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577161) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 6.

9.       Утворити комісію з реорганізації Романівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577043) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 7.

10.  Утворити комісію з реорганізації Хорошівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577037) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 8.

11.  Утворити комісію з реорганізації Черняхівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577190) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 9.

12.  Утворити комісію з реорганізації Чуднівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577209) шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577066) згідно з додатком 10.

13.  Уповноважити Комісії з реорганізації, утворені відповідно до пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 цього рішення,  забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов'язань Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов'язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб районних рад.

14.  Затвердити План заходів з реорганізації Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради шляхом приєднання до Житомирської районної ради (додаток 11).

15.  Комісіям з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 цього рішення, забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством.

16.  Затвердити форму передавального акту (додаток 12).

17.  Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності районних рад, які реорганізується шляхом приєднання до Житомирської районної ради (додаток 13).

18.  Комісіям з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 цього рішення, використовувати затверджені форми у своїй роботі.

19.   Відповідальним за приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради станом на 31.12.2020 р. до Житомирської районної ради визначити організаційний відділ виконавчого апарату Житомирської  районної ради.

20.   Фінансово-господарському відділу виконавчого апарату Житомирської районної ради забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та зобов'язань Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради згідно з передавальними актами.

21.  Головам Комісій з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 цього рішення, забезпечити у встановленому законом порядку:

-            закриття рахунків Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради в органах державного казначейства та подання фінансової звітності цих районних рад за 2020 рік та за відповідний період 2021 року;

-            державну реєстрацію припинення Брусилівської районної ради Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577020), Коростишівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13576931), Любарської районної ради Житомирської області  (код за ЄДРПОУ 13577095), Попільнянської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577155), Пулинської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577184), Радомишльської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577161), Романівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577043), Хорошівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577037), Черняхівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577190) та Чуднівської районної ради (код за ЄДРПОУ 13577209);

-            державну реєстрацію змін до відомостей про Житомирську районну раду (код за ЄДРПОУ 13577066).

22.  Комісіям з реорганізації, утвореним відповідно до пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12 цього рішення, забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Брусилівської районної ради Житомирської області, Коростишівської районної ради, Любарської районної ради Житомирської області, Попільнянської районної ради, Пулинської районної ради, Радомишльської районної ради, Романівської районної ради, Хорошівської районної ради, Черняхівської районної ради та Чуднівської районної ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цих юридичних осіб.

Голова Житомирської районної ради                                                                      О.БЛОЩИНСЬКИЙ

Ви тут: Головна документи Документи VIII скликання рішення сесій 8-2 № 22 Про реорганізацію районних рад шляхом приєднання до Житомирської районної ради