Про ліквідацію комунального підприємства «Агроводсервіс» Житомирської районної ради

                                                                        герб                                          Проект

                                                                     У К Р А Ї Н А
                                                     ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                     РІШЕННЯ № ______
                                                (тридцять третя сесія шостого скликання)

від  «___» ____________ 2015р.

Про ліквідацію комунального
підприємства «Агроводсервіс»
Житомирської районної ради

         Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, районна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити діяльність комунального підприємства «Агроводсервіс» Житомирської районної ради шляхом його ліквідації.

2.Утворити ліквідаційну комісію у складі:

-       Стец Галина Анатоліївна – голова ліквідаційної комісії, депутат  районної ради, (ід. №______________, адреса місця проживання:__________________

____________________________________________________________________);

-       Козел Василь Васильович – заступник голови ліквідаційної комісії, депутат районної ради (ід.№ _______________, адреса місця проживання: ____________________________________________________________________);

-       Іванкевич Сергій Леонідович, заступник директора ТОВ ЖЮК «Кодекс», секретар ліквідаційної комісії, ліквідатор підприємства  (ід.№ _______________, адреса місця проживання: ____________________________________________);

-       Довгоп’ятий Олександр Іванович – член ліквідаційної комісії, виконуючий обов’язки директора комунального підприємства «Агроводсервіс» Житомирської районної ради ід.№ _________________, адреса місця проживання:_________________________________________________________;

-       Костюк Петро Іванович  –  член   ліквідаційної  комісії,   депутат   районної    ради, голова постійної комісії з питань бюджет у і комунальної власності  (ід. №________________, адреса місця проживання:_________________________________________________________);

3.Доручити даній ліквідаційній комісії вжити організаційно-правових заходів, передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації комунального підприємства «Агроводсервіс» Житомирської районної ради, у тому числі:

3.1.   У встановленому порядку повідомити державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців про рішення щодо ліквідації комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3.2.   Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, та подати його на затвердження Житомирської районної ради.

3.3.   Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.4.   Після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс, який подати на затвердження Житомирської районної ради.

3.5.   У встановленому порядку подати документи, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», до державного реєстратора, для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення комунального підприємства, зазначеного у пункті 1 цього рішення, згідно з чинним законодавством.

4.Встановити, що кредитори можуть заявляти свої вимоги протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про лівідацію комунального підприємства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5.Управлінню фінансів райдержадміністрації (Ходоровській Н.В.) передбачити кошторис для забезпечення ліквідації комунального підприємства «Агроводсервіс» Житомирської районної ради.

6.Дане рішення складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у виконавчому апараті районної ради, а другий у державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

Голова  районної  ради                                                                Т.М.Парфентієва

Розробник проекту рішення:
виконавчий апарат районної ради 

Відповідальна особа: Микитюк С.М.,

керуючий справами, 42-47-12

Ви тут: Головна документи Архів 7 скликання VII скликання Проекти рішень 33 сесія VI скликання Про ліквідацію комунального підприємства «Агроводсервіс» Житомирської районної ради