19 Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

gerb_dok

У К Р А Ї Н А

 

ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА

 

 

 

РІШЕННЯ №108

 

(сьома сесія шостого скликання)

 

від “ 24“ травня 2011р.

 

Про затвердження Порядку і

нормативів відрахування частини

прибутку( доходу) комунальних

унітарних підприємств та їх

об'єднань, які належать до спільної

власності територіальних громад

сіл, селищ району

 

 

Керуючись статтями 43 та 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 69 Бюджетного кодексу України, висновками постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності та з метою мобілізації додаткових коштів до районного бюджету, районна рада

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити порядок і нормативи відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності (додається).

 

2. Керівникам комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, забезпечити надходження до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до встановленого нормативу.

 

3. Державній податковій інспекції в районі здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням.

 

4. Рекомендувати селищній та сільським радам району прийняти аналогічні рішення про сплату частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що належать до їх комунальної власності.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 

 

 

Голова районної ради М.А.Степаненко

 

 

 

 

 

Додаток

 

до рішення 7 сесії районної

 

ради 6 скликання

 

від 24.05.2011р. №108

 

 

 

 

 

Порядок і нормативи

 

відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними

 

унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до спільної

 

власності територіальних громад сіл, селищ району, частини прибутку( доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності

 

 

 

1. Відповідно до Порядку і нормативів комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання здійснюють відрахування до загального фонду бюджету частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

 

2. Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, у розмірі 30 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

3. Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного бюджету, розраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією для державних та казенних підприємств.

 

4. Визначена, відповідно до Порядку і нормативів, частина прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, що відкриті в органах Державного казначейства по коду бюджетної класифікації доходів 21010300.

 

5. Одночасно зі сплатою частини прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету платники податку нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за діючою ставкою по даному податку, що нарахований на суму дивідендів (частини прибутку), призначених для виплати. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету (до/або) одночасно зі сплатою частини прибутку та відображається в декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003р. № 143.

 

6. Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу), відповідно до Порядку і нормативів, комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають фінансовому управлінню районної державної адміністрації в термін до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.

 

 

 

Заступник голови районної ради Р.В.Павлюк

 

 

 

Аналіз

 

регуляторного впливу від 25.03.2011р.

 

 

 

Назва регуляторного органу: Житомирська районна рада.

 

Назва документа: проект рішення районної ради “Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району”.

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: головний спеціаліст з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району виконавчого апарату Житомирської районної ради.

 

 

 

Опис існуючої проблеми

 

На виконання ЗУ від 14 грудня 2010 року № 2784-VI “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” всі діючі регуляторні акти прийняті районною радою підлягають обов’язковому перегляду на предмет їх відповідності основним принципам державної регуляторної політики. При попередньому розгляді рішення районної ради від 17.12.09 № 451 “Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району” було встановлено, що це рішення було прийнято з порушеннями таких основних принципів державної регуляторної політики, як передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки. Також, воно не в повній мірі відповідає чинному законодавству та встановлює додаткове регуляторне навантаження на суб’єктів господарської діяльності. Крім цього це рішення містить багато різних не пов’язаних між собою регуляторних актів.

 

Оскільки, дане рішення було затверджено, то таке рішення потребує затвердження районною радою в новій редакції.

 

 

 

Цілі прийняття рішення районної ради

 

Виокремлення в окремий регуляторний акт, рішення районної ради про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 

Упорядкування використання комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.

 

Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.

 

Врахування інтересів орендарів.

 

Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ району.

 

 

 

Можливості досягнення визначених цілей

 

Відрахування частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюється комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у розмірі 30% чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

 

 

Механізм регулювання

 

Даний проект детально регламентує питання:

 

визначення істотних умов відрахування частини прибутку (доходу);

 

платники податку нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок;

 

в цілому упорядковує фінансові відносини.

 

 

 

Альтернативи

 

Прийняття районною радою рішення про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району в іншій редакції може призвести до порушення вимог встановлених Державною податковою адміністрацією для державних та казенних підприємств.

 

 

 

Аналіз впливу на господарське середовище

 

Даний проект рішення районної ради, у випадку його прийняття, встановить єдині правила для всіх комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що в цілому повинно позитивно вплинути на орендні відносини.

 

 

 

Вплив проекту на корупцію

 

Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.

 

 

 

Термін дії акта

 

Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.

 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією

 

 

 

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- зменшення (відсутність) заборгованості до бюджету;
- зменшення (відсутність) заборгованості по експлуатаційним послугам з утримання орендованого майна;
- зменшення кількості судових справ щодо використання об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- зниження соціальної напруги.

- витрати пов’язані з укладанням договорів.

Суб’єкти господарювання

- загальні правила платного користування майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.

- витрати пов’язані з укладанням договорів .

Територіальні громади

- своєчасне отримання бюджетних виплат та послуг, які компенсуються з бюджету

- відсутні

 

 

 

Головний спеціаліст з питань Р.М.Слідзевський

 

управління об’єктами спільної

 

власності територіальних громад

 

сіл, селищ району

Головне меню

Ви тут: Головна документи Архів 6 скликання VI скликання Рішення сесій 7 сесія VI скликання 19 Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку( доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району