Про Положення про порядок 1

gerb_dok
У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ №183
(десята сесія шостого скликання )


від «28» грудня 2011 року

Про Положення про порядок
управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ району


Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (додається).
2.    Відповідно до затвердженого Положення та з метою врегулювання трудових відносин:
2.1.    Запровадити з 01 червня 2012 року контрактну форму трудових відносин із  директорами загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Житомирського району, у тому числі раніше призначеними на посаду директора, що працюють на умовах безстрокового трудового договору.
2.2.    Відділу освіти райдержадміністрації (Каменчук В.В.) до 01 червня 2012 року подати на розгляд постійних комісій та сесії районної ради  відповідні документи на директорів навчальних закладів району, рекомендованих для укладення контракту.
3.    Вважати такими, що втратили чинність рішення 7 сесії районної ради 6 скликання від 24.05.2011р. № 97 «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» та рішення 8 сесії районної ради 6 скликання від 06.09.2011р. №130 «Про внесення  змін до Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району».
4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету і комунальної власності, заступника голови ради Павлюка Р.В. та головного спеціаліста з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.


Голова районної ради                                                                            М.А.Степаненко
Додаток           
до рішення 10 сесії
районної ради 6 скликання                                     
від  28 грудня 2011 року  №183ПОЛОЖЕННЯ
про порядок управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ району


1.    Загальні положення:

1.1.     Відповідно до повноважень, передбачених ст. ст. 142, 143 Конституції України, ст. 327 Цивільного кодексу України, ст. ст.43, 60, п.10 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від імені територіальних громад району управління об’єктами їх спільної власності здійснює Житомирська районна рада або уповноважені нею органи, визначені у пункті 1.4.  цього Положення.

1.2.     Правомочності щодо розпорядження об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району здійснюються районною радою упорядку і межах, визначених чинним законодавством.

1.3.     Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:
    рухоме і нерухоме майно підприємств, організацій і установ, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;
    житловий фонд, нежитлові приміщення;
    заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад району;
    майно підприємств, установ і організацій, яке перебуває у процесі приватизації;
    цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);
    грошові кошти та цінні папери.

1.4.    Суб’єктами управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району є:
    районна рада;
    голова районної ради (за дорученням ради);
     постійні комісії районної  ради;
    районна державна адміністрація (у межах делегованих районною радою повноважень).

2.     Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, района рада у порядку і межах, визначених чинним законодавством:

2.1.     Приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради, за умови одержання дозволу Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених Законом України «Про захист економічної конкуренції».

2.2.     Затверджує, у випадках передбачених законодавством погоджує, вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень) за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.3.     Визначає органи, уповноважені здійснювати оперативне управління об'єктами спільної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об'єкти спільної власності.

2.4.     Приймає рішення про передачу об'єктів зі спільної власності територіальних громад району у державну власність за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.5.     Дає згоду на передачу об'єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.6.     Приймає рішення про передачу об'єктів спільної власності у комунальну власність територіальних громад за зверненнями відповідних органів самоврядування та пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.7.     Приймає рішення про передачу в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (структурних підрозділів підприємств) за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради, за умови одержання дозволу Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених Законом України «Про захист економічної конкуренції».

2.8.     Визначає відрахування до районного бюджету частини прибутку підприємств спільної власності за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.9.     Приймає рішення про придбання майна за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.10.    Вирішує питання відчуження майна за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.11.    Погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна об'єктів спільної власності територіальних громад за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.12.    Вирішує питання списання нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району, за пропозиціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

2.13.    Вирішує питання списання рухомого майна, що перебуває на балансі підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад району за пропозиціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності та (або) депутатів районної ради у відповідності до Положення про списання майна, затердженого рішенням сесії.

2.14.    Надає дозвіл на списання матеріальних цінностей, майна, яке підлягає розбиранню та демонтажу, унаслідок втрати свого виробничого призначення або непридатності до використання.

2.15.    Приймає рішення про передачу під заставу об'єктів спільної власності за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.16.    Вирішує питання передачі нерухомого майна з балансу одного об'єкта на баланс іншого об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.17.    Надає дозвіл на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району за пропозиціями постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради.

2.18.    Надає дозвіл на відчуження (зменшення розміру) земельної ділянки, яка перебуває у користуванні об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, за пропозиціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності та (або) депутатів районної ради.

2.19.    Вирішує питання призначення та звільнення керівників підприємств, установ (закладів), організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад, за пропозиціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, (або) депутатів районної ради, районної державної адміністрації у межах делегованих повноважень.
Надає погодження на призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів  району,  що перебувають у спільній власності територіальних громад, на умовах контракту за пропозиціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності, (або) депутатів районної ради, районної державної адміністрації у межах делегованих повноважень.

2.20.    Здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл і селищ Житомирського району.

3.    Голова районної ради за дорученням ради:

3.1.    У період між сесіями районної ради звільняє у виняткових випадках керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (закінчення строку дії контракту, звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням з поважних причин, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду, смерті керівника, набрання законної сили вироку суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи тощо), з наступним затвердженням розпоряджень голови  районної ради з даних питань на сесії районної ради.

3.2.    У період між сесіями районної ради, за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності для підприємств, та за  рекомендаціями профільних постійних комісій для установ (закладів), організацій призначає виконуючими обов'язки керівників до розгляду питання призначення на посаду керівника на сесії ради, за пропозиціями депутатів районної ради.

3.3.    На підставі рішення сесії районної ради укладає контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад, та (або) звільняє їх із займаної посади по закінченні строку дії трудового договору.

3.4.    Може застосовувати до керівника підприємства, установи, організації дисциплінарні стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством України, за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

3.5.    Вирішує питання передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об'єкта на баланс іншого об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, з наступним затвердженням розпоряджень на сесії районної ради.

3.6.    Затверджує договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна за рекомендацією робочої групи з питань використання майна районної ради.

3.7.    Погоджує щоквартально для керівників підприємств, установ,  що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та селищ району, конкретний розмір премії за пропозиціями головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

3.8.    Вирішує питання списання окремо визначеного рухомого (основних засобів) майна, що перебуває на балансі підприємств, установ спільної власності територіальних громад району, відповідно до Положення про списання майна,  з подальшим затвердженням розпоряджень голови ради на сесії районної ради.

3.9.    Погоджує призначення керівників установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів за пропозиціями профільних постійних комісій районної ради та (або) депутатів районної ради,  директорів загальноосвітніх  навчальних закладів  - за поданням відділу освіти райдержадміністрації.

3.10.     Здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені районною радою.

4.    Постійні комісії районної ради з питань, які належать до їх відання:

4.1.    Здійснюють контроль за ефективністю управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району.

4.2.    Здійснюють попередній розгляд та приймають рекомендації, висновки з питань створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ (закладів) і організацій.

4.3.    Здійснюють попередній розгляд та приймають рекомендації, висновки з питань призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на підставі контрактів.

4.4.    Заслуховують на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ (закладів), організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкта спільної власності.

4.5.    Здійснюють попередній розгляд та вносять рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об'єктів спільної власності, придбання об'єктів в установленому законом порядку, передачі об'єктів з державної у спільну власність територіальних громад, зі спільної власності територіальних громад у державну власність або комунальну власність територіальних громад та з інших питань управління власністю.

4.6.    Здійснюють попередній розгляд пропозицій щодо переліку та умов приватизації об'єктів спільної власності та вносять рекомендації, висновки з даного питання на пленарне засідання ради.

4.7.    Здійснюють попередній розгляд щодо надання погодження на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

4.8.    Здійснюють попередній розгляд та приймають відповідні висновки і рекомендації щодо затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ (закладів), організацій спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень).

4.9.    Перевіряють дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об'єктів.

4.10.     Здійснюють попередній розгляд та вносять рекомендації на пленарне засідання ради щодо питань надання дозволу на відчуження (зменшення розміру) земельної ділянки, яка перебуває у користуванні об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

4.11.     Здійснюють попередній розгляд та вносять рекомендації на пленарне засідання ради з питань затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, надання пільг по орендній платі.

4.12.     Здійснюють інші повноваження з управління спільною власністю, передбачені рішеннями ради.

5.    Головний спеціаліст з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району:

5.1.    Веде облік наявного майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

5.2.    Веде облік майна, переданого в оренду.

5.3.    Забезпечує порядок списання майна об'єктів спільної власності відповідно до вимог чинного законодавства, рішень районної ради.

5.4.    Проводить за дорученням районної ради інвентаризацію майна об'єктів спільної власності, вживає заходів щодо їх реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5.    Здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установ (закладів), організацій спільної власності територіальних громад району.

5.6.    Здійснює організацію проведення конкурсу по відбору кандидатури керівника підприємства за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

5.7.    Узагальнює матеріали з відчуження, списання, передачі та придбання майна спільної власності.

5.8.    Готує матеріали щодо передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об'єкта на баланс іншого об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

5.9.    Здійснює контроль за надходженням (заборгованістю) до районного бюджету від оренди комунального майна у розрізі балансоутримувачів і інформує районну раду.

5.10.     Здійснює аналіз за відрахуванням до бюджету частини прибутку господарських підприємств і  інформує районну раду.

5.11.     Здійснює контроль за дотриманням умов контрактів з керівниками підприємств, установ, закладів і організацій спільної власності територіальних громад району, готує пропозиції щодо продовження або розірвання контрактів.

5.12.     За три місяці до закінчення строку дії контракту з керівником підприємства, установи, організації подає письмову пропозицію щодо укладення контракту з керівником на новий термін або вносить пропозицію щодо нової кандидатури на посаду керівника.

5.13.     Здійснює попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питання управління об’єктів спільної власності на розгляд постійних комісій районної ради, голови ради та пленарного засідання ради.

5.14.     Веде реєстр та облік контрактів, договорів оренди, укладених районною радою або із дозволу районної ради.

5.15.     Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ (закладів), організацій, що перебувають у спільній власності, вивчає питання ефективності використання спільного майна та подає матеріали на розгляд  постійних комісій районної ради.

5.16.     Здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями ради.

6.    Робоча група районної ради з питань оренди:

6.1.    Приймає рішення про оголошення конкурсу щодо надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

6.2.    Виконує функції конкурсної комісії при вирішенні питань надання в оренду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

6.3.    Здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені радою, та передбачені іншими положеннями з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району.

7.    Районна державна адміністрація у межах делегованих районною радою повноважень:

7.1.    На підставі рішення сесії районної ради укладає контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад, та (або) звільняє їх із займаної посади по закінченні строку дії трудового договору.
Керівники навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району, призначаються відділом освіти райдержадміністрації,  за попереднім погодженням голови райдержадміністрації, профільної комісії районної ради та голови районної ради у порядку, встановленому Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та рішенням районної ради.

7.2.    Вносить на розгляд постійних комісій та сесії ради пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника підприємства, установи (закладу) та організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району.

7.3.    Погоджує щоквартально для керівників підприємств, установ,  що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та селищ району, конкретний розмір премії.

7.4.    Вирішує питання списання окремо визначеного рухомого (основних засобів) майна, що перебуває на балансі підприємств, установ спільної власності територіальних громад району, у відповідності до Положення про списання майна, затвердженого рішенням сесії районної ради, з подальшим затвердженням розпоряджень на сесії районної ради.

7.5.    Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ (закладів), організацій, що перебувають у спільній власності, вивчає питання ефективності використання спільного майна та подає матеріали на розгляд  постійних комісій та сесії районної ради.

7.6.    Веде облік наявного майна об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району,  майна, переданого в оренду.

7.7.    Забезпечує порядок списання, передачі майна об'єктів спільної власності відповідно до вимог чинного законодавства, рішень районної ради.

7.8.    Проводить за дорученням районної ради інвентаризацію майна об'єктів спільної власності, вживає заходів щодо їх реєстрації  відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.9.    Здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установ (закладів), організацій спільної власності територіальних громад району.

7.10.     Здійснює контроль за дотриманням умов контрактів з керівниками підприємств, установ, закладів і організацій спільної власності територіальних громад району, готує пропозиції щодо укладення,  продовження або розірвання контрактів.

7.11.     Веде реєстр та облік контрактів, договорів оренди, укладених із дозволу районної ради.

7.12.     Здійснює попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питання управління об’єктів спільної власності на розгляд постійних комісій та сесії районної ради.

7.13.     Періодично інформує районну раду про проведену роботу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, повноваження щодо управління якими делеговано районною радою.

7.14.    Здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями ради.8.     Керівник об’єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ району:

8.1.    Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, організації, установи (закладу) - об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, здійснюється рішенням ради за пропозиціями депутатів районної ради та рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності та профільних постійних комісій відповідно до функціональної спрямованості.
Призначення директорів загальноосвітніх навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, здійснюється відділом освіти райдержадміністрації на умовах контракту у порядку, встановленому Законом України «Про освіту» та рішеннями районної ради.
Відділ освіти райдержадміністрації укладає контракти із керівниками навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл і селищ району, за погодженням сесії районної ради та попереднім погодженням профільної комісії районної ради і голови районної ради.

8.2.    Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, організації, установи (закладу) - об'єкта спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, здійснення управління щодо якого делеговано районній державній адміністрації (її окремому структурному підрозділу) здійснюється рішенням ради за пропозицією районної державної адміністрації та рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності та профільних постійних комісій відповідно до функціональної спрямованості.

8.3.    Призначення керівника підприємства, установи (закладу), організації - об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району - здійснюється на умовах контракту. З призначеним керівником укладається контракт терміном від 1 до 5 років.

8.4.    З керівником підприємства,  установи (закладу), організації, що належить до спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, раніше обраним чи призначеним на посаду, у тому числі і з тим, що працював на умовах безстрокового трудового договору, також укладається або переукладається контракт.
У разі відмови районної ради укласти контракт з керівником, трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
У разі відмови керівника укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

8.5.    Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, організації, установи (закладу) - об'єкта спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, який працює на підставі контракту, укладеного з районною радою чи з уповноваженим нею на це органом, здійснюється протягом трьох останніх місяців дії контракту за рекомендаціями постійних комісій районної ради відповідно до їх функціональної спрямованості та погодження голови районної ради (у разі його довгострокової відсутності - посадовою особою, яка його заміщає), за  пропозицією районної державної адміністрації для об’єктів, управління якими здійснює райдержадміністрація.

8.6.    У разі непогодження постійною комісією та головою районної ради кандидатури на посаду керівника підприємства, організації, установи (закладу) - об'єкта спільної власності територіальних громад сіл і селищ району,  у місячний термін вноситься інша кандидатура.

8.7.    Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи (закладу), організації галузі охорони здоров'я здійснюється рішенням ради за рекомендаціями постійних комісій районної ради з питань бюджету і комунальної власності, з гуманітарних питань, охорони здоров'я та соціального захисту населення, пропозиціями депутатів районної ради.

8.8.    Для розгляду питання щодо призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації на ім'я голови районної ради подається заява особи, яка претендує на дану посаду.
До заяви додаються:
особовий листок по обліку кадрів;
автобіографія;
дві фотокартки розміром 6x4 см;
копія диплома про освіту;
копія паспорта;
для підприємств - пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності підприємства, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності, тощо).

8.9.    Для укладення (переукладання) контракту з керівником навчального закладу відділ освіти райдержадміністрації подає подання щодо кандидатури керівника із зазначенням рекомендованого строку для укладення (переукладення) контракту, заяву кандидата на посаду керівника, його біографічну довідку, три примірники проекту контракту, належним чином оформлені.   

8.10.     У разі непогодження постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності кандидатури на посаду керівника підприємства - об'єкта спільної власності територіальних громад, постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, яка є одночасно конкурсною комісією, оголошується конкурс на заміщення вакантної посади.
Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади та умови конкурсу підлягають публікації в друкованих засобах масової інформації не пізніше, як за два тижні до проведення конкурсу.
Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника підприємства подається заява про участь у конкурсі та документи, передбачені пунктом 8.9.
Кандидати на посаду керівника підприємства можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.
Постійна комісія районної ради з питань бюджету і комунальної власності на підставі розгляду поданих документів, результатів співбесіди приймає рішення щодо результатів конкурсу.

8.11.    Головний спеціаліст з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району виконавчого апарату районної ради готує проект рішення районної ради щодо призначення керівника підприємства, установи на умовах контракту та проект контракту, відповідно до затвердженої Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.
У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника підприємства, установи контракт підписується даною особою та головою районної ради.
Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту.
За три місяці до закінчення строку дії контракту районна рада подає письмову пропозицію про укладення контракту з керівником підприємства, установи, організації на новий термін або вносить пропозиції щодо нової кандидатури на посаду керівника.
При відсутності згоди районної ради чи керівника підприємства, установи на продовження контракту по закінченні строку його дії, трудовий договір вважається припиненим.

8.12.    Звільнення з посади керівника здійснюється за рішенням районної ради у випадках: ініціативи керівника, ініціативи районної ради, наявності відповідного рішення суду, закінчення строку дії контракту, смерті керівника, інших підстав, передбачених законодавством про працю.

8.13.    У виняткових випадках у період між сесіями районної ради звільнення Керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ району може здійснювати у відповідності до повноважень наданих районною радою: голова районної ради, інший уповноважений районною радою орган.

8.14.    У разі непогодження постійною комісією та головою ради звільнення з посади керівника організації, установи (закладу) - об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (за винятком з ініціативи керівника, за наявності відповідного рішення суду, після закінчення строку дії контракту) керівник залишається працювати на посаді.

8.15.    Звільнення з посади керівника об'єкта спільної власності територіальних громад району може здійснюватись з ініціативи районної ради.

8.16.    Керівник об'єкта спільної власності територіальних громад району щоквартально протягом строку дії своїх повноважень звітує районній раді про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкта, збереження та ефективність використання майна.

8.17.     Керівник об'єкта спільної власності територіальних громад району, повноваження щодо управління яким передано районній державній адміністрації, про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкта, збереження та ефективність використання майна звітує щоквартально протягом строку дії своїх повноважень районній державній адміністрації.

8.18.    В окремих випадках за пропозицією відповідної постійної комісії районної ради такий звіт може бути заслуханий на її засіданні та сесії районної ради, у разі прийняття нею відповідного рішення.

8.19.    Керівник підприємства, установи спільної власності територіальних громад району вибуття у відрядження погоджує з головою районної ради, у зв'язку з чим видається відповідне розпорядження голови районної ради.

8.20.     Керівник об’єкту спільної власності територіальних громад району, повноваження щодо управління яким делеговано райдержадміністрації,  вибуття у відрядження погоджує з головою райдержадміністрації, у зв'язку з чим видається відповідне розпорядження голови РДА.

8.21.    Керівник підприємства визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням з головою районної ради. У випадках делегування повноважень райдержадміністрації – з головою райдержадміністрації.

8.22.    Трудова книжка керівника підприємства зберігається на підприємстві.

8.23.    Трудова книжка керівника установи (закладу), організації зберігається в установі (закладі), організації. Трудові книжки директорів загальноосвітніх навчальних закладів зберігаються у відділі освіти Житомирської райдержадміністрації

9.    Передача майна на праві оперативного управління та на праві господарського відання:

9.1.    Рішення щодо передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району на праві оперативного управління та праві господарського відання приймається  районною радою за клопотанням Органу управління або власною ініціативою.

9.2.    Доцільність, порядок та умови передачі об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою та цим Порядком.

9.3.      Для прийняття рішення про передачу майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району,  Орган управління готує клопотання до сесії районної ради, в якому зазначає доцільність передачі.

9.4.    Дане клопотання розглядається на засіданні постійної комісії, яка надає свої висновки та рекомендації з даного питання до сесії районної ради.

9.5.    Після прийняття рішення воно направляється Органу управління для передачі майна згідно акту приймання-передачі та укладення договору на закріплення  майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, на праві оперативного управління (господарського відання).


10.     Прикінцеві положення:

10.1.     Усі питання неврегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до чинного законодавства України та інших Положень з питань спільної власності, ухвалених рішеннями районної ради.Заступник голови районної ради                                                                 Р.В.Павлюк

Головне меню

Ви тут: Головна документи Архів 6 скликання VI скликання Рішення сесій 10 сесія VI скликання Про Положення про порядок 1