Про районний бюджет на 2012 рік

gerb_dok

 

 

УКРАЇНА

 

ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ № 179

(десята сесія шостого скликання)

 

 

від 28.12.2011 року

Про районний бюджет на 2012 рік

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Тарасенка К.П., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

 

вирішила:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 176 812 314 грн., у тому числі дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету 77 495 900 грн., додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 527 400 грн., субвенції з державного бюджету 64 624 500 грн., інша субвенція з обласного бюджету 436 800 грн. та кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів у сумі 2 768 029 грн.

1.1 Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 173 917 108 грн., спеціального фонду районного бюджету 2 895 206 грн., у тому числі бюджету розвитку 77 500 грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 176 812 314 грн., у тому числі дотація вирівнювання у сумі 8 541 409 грн., додаткова дотація - 527 400 грн., субвенції – 1 741 100 грн.

2.1 Обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі  173 382 508 грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету - 3 429 806 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2), головними розпорядниками коштів (додаток № 3) районного бюджету.

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2012 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток №3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 534 600 грн. (додаток №5), напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 534 600 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 500 000 грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:

6.1. дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 8 541 409 грн.;

6.2. додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 527 400 грн.;

6.3. коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 2 768 029 грн.;

6.4. субвенцій спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 741 100 грн., у тому числі на:

6.4.1 будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 1 741 100 грн.

7.Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл і селищ (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного (сільських) бюджетів (згідно із додатком №4).

Перерахування коштів недоотриманої дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету проводиться не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 206 400 грн.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 193 201 грн. (додаток № 7).

12. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2012 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету з наступним затвердженням районною радою.

13. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати :

13.1 позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду районного бюджету;

13.2 середньострокові позики на суму невиконання у 2012 році розрахункового обсягу доходів бюджету району, що врахований при визначенні міжбюджетних трансфертів, у Законі України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

14. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Головним розпорядникам коштів районного бюджету встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

17.Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації від 23.12.2011 року № 1273 «Про здійснення розрахунку міжбюджетних трансфертів».

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова ради

М.А.Степаненко

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна документи Архів 6 скликання VI скликання Рішення сесій 10 сесія VI скликання Про районний бюджет на 2012 рік