Шановні відвідувачі!

 

 

Крутій

 

 

 

 

 

Вітаємо вас на офіційному веб-сайті Житомирської районної ради.

Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації

про районну раду та її роботу.

Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та

іншою офіційною і, сподіваємось, корисною для вас інформацією.

 

  

Останні новини

Допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного

Розділ VIIІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» доповнено новими нормами, а саме:

Встановлено, що на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України: допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного; виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (телефонний зв'язок, електронні засоби тощо).

До 30 червня заборонено проведення державного нагляду у сфері господарської діяльності

Пункти 3 та 5 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» викладено у новій редакції:

«3. Тимчасово, до 30 червня 2020 року забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;

у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Встановлено обмежувальні протиепідемічні заходи для громадян України, які повертаються до України з країн, де виявлено особливо небезпечні інфекційні хвороби

Змінами до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» Верховна Рада України тимчасово, на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, зобов'язала громадян України, які повертаються до України з країн, де виявлено особливо небезпечні інфекційні хвороби, виконувати обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені уповноваженими органами, у тому числі щодо перебування в ізоляції на визначений цими органами термін. А також встановила, що у такі періоди з  урахуванням епідемічної ситуації, можуть бути запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи щодо фізичних осіб. За порушення встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів особи несуть відповідальність згідно із законом.

Встановлено обмеження щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Розділ ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» доповнено новим пунктом 22 такого змісту:

«22. Встановити, що заборона, передбачена статтею 54 цього Закону не поширюється на кошти та/або товари, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я  та/або іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань  та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,. протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» у зв'язку із поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).»

Нагадуємо, що стаття 54 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає заборону на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а саме:

«1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність відповідних посадових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.»

Ви тут: Головна