Щодо декларування кандидатами у депутати та інші виборні посади

Національне агентство з питань запобігання корупції 26 серпня затвердило  роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно подання декларацій кандидатами у депутати місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади.

Отже, декларації не подаються кандидатами, які балотуються в депутати місцевих рад і ВР АР Крим та на посади сільських, селищних, міських голів.

Але, у разі обрання відповідно депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міських головою, такі особи мають подати декларацію «кандидата на посаду» за минулий рік, а саме:  депутатами місцевої ради - протягом 15 календарних днів із дня відкриття першої сесії ради; сільським, селищним або міським головою -  протягом 15 календарних днів після складення присяги на пленарному засіданні відповідної ради, на якому територіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо обрання та реєстрації особи.

Якщо обрана особа незалежно від обставин уже подавала декларацію за минулий рік, який передує року обрання, то подавати декларацію повторно не потрібно, оскільки така особа вже виконала обов'язок, визначений Законом України «Про запобігання корупції».

Уповноважена особа з питань запобігання і виявлення корупції

у Житомирській районній раді

Роз'яснення НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим. місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади

Актуальна інформація

Роз'яснення НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно подання декларацій кандидатами у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим. місцевих рад, на посади сільських, селищних, міських голів та особами, обраними на ці посади

НАЗК СКАСУВАЛО ВИМОГУ ДО СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ У ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

НАЗК затвердило нову форму декларації

Щодо номеру з Єдиного державного демографічного реєстру

 

З 1 січня 2020 року набирають чинності зміни до Закону України «Про запобігання корупції»

Повідомлення щодо змін у законодавстві з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 р. № 140

ЯКІ ПРОТОКОЛИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ, СКЛАДАЄ НАЗК, А ЯКІ – НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ?

У жовтні 2019 року до Кодексу України про адміністративні правопорушення було внесено зміни, що дозволяють зробити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національної поліції в напрямку виявлення адміністративних порушень, пов’язаних з корупцією, ефективнішою.

Серед таких порушень – несвоєчасне подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Таким чином, НАЗК має складати протоколи про адміністративні порушення, пов’язані з корупцією, лише стосовно топ-чиновників – осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Повний перелік цих осіб визначено у статті 50 Закону України «Про запобігання корупції».

Стосовно всіх інших суб’єктів декларування мають право складати протоколи тільки уповноважені особи Національної поліції.

Що відбувалося раніше?

Раніше Законом не було розмежовано повноваження НАЗК та Національної поліції щодо складання таких адміністративних протоколів.

Це призводило до того, що на суб’єкта декларування могло бути складено одразу два протоколи від різних органів.

До того ж, працівники НАЗК та Національної поліції мали виконувати одну й ту саму роботу одночасно, що значно зменшувало кількість суб’єктів декларування, стосовно яких виявлялися порушення.  

За інформацією НАЗК https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yaki-protokoly-pro-administratyvni-pravoporushennya-pov-yazani-z-koruptsiyeyu-skladaye-nazk-a-yaki-natsionalna-politsiya/

НАЗК РОЗРОБИЛО ТА ЗАТВЕРДИЛО НАКАЗ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ЕФЕКТИВНІШЕ РЕАГУВАТИ НА НЕПОДАННЯ ЧИНОВНИКАМИ Е-ДЕКЛАРАЦІЙ

Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який дозволить НАЗК ефективніше реагувати на факти неподання е-декларацій.
Документ вносить необхідні поправки до Порядку перевірки факту подання декларацій, які були передбачені останніми змінами до Закону України «Про запобігання корупції», ухваленими в кінці 2019 року.
Наказ набрав чинності 19 червня.
Зокрема, змінами передбачено наступне:
• Останнім днем роботи чиновника визначається фактична дата, коли він виконував свої повноваження. Раніше останнім днем роботи вважалася дата видачі працівнику трудової книжки в зв'язку з припиненням повноважень.
• Установи мають 5 робочих днів для того, аби перевірити, чи подав чиновник, що припиняє свої повноваження, декларацію. Цю перевірку вони мають почати на 20 робочий день після того, як працівник йде з посади. У попередній редакції було два різних строки, які залежали від підстав звільнення – з ініціативи роботодавця чи працівника.
• Установа, яка надсилає до НАЗК повідомлення щодо неподання або несвоєчасного подання декларації чиновника, який більше не працює в органі влади, має вказати в такому документі дату припинення повноважень цього працівника. До такого повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату припинення діяльності працівником. Раніше такі заходи не вимагалися.
Нагадуємо, що такі повідомлення треба надсилати окремо стосовно кожного чиновника за встановленою формою.

За інформацією НАЗК https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-rozrobylo-ta-zatverdylo-nakaz-shho-dozvolyt-efektyvnishe-reaguvaty-na-nepodannya-chynovnykamy-e-deklaratsij/


До того ж, вони надсилаються лише поштою на адресу: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103. Додатково надсилати повідомлення електронними засобами не потрібно.