Запобігання проявам корупції

Депутатам Житомирської районної ради

Виконавчий апарат районної ради інформує, що відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про запобігання корупції" у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування зазначений суб'єкт не пізніше ніж на десятий календарний день з дня отримання доходу або придбання майна зобов'язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.
Під суттєвою зміною у майновому стані суб'єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому подається повідомлення. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно. Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.
Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування.
Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).
Зазначена у повідомленні інформація включається до Реєстру та оприлюднюється у публічній частині Реєстру на офіційному веб-сайті Національного агентства (без відображення конфіденційної інформації про особу відповідно до закону).
Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім'ї суб'єкта декларування не повідомляється.
Доходи та видатки на придбання майна суб'єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів / здійснення видатків.
Вартість майна, що було придбано суб'єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або - якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб'єкту декларування - на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).
Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні."

З повагою,
виконавчий апарат
Житомироської районної ради

Адміністративна та кримінальна відповідальність за несвоєчасне та неподання декларації

Перелік документів для виготовлення ЕЦП

Методичні роз'яснення щодо заповнення Е-декларації

Витяг із Закону України «Про запобігання корупції» щодо осіб до яких не застосовується Е-декларування

Закон України про засади запобігання і протидії корупції
завнтажити
Указ Президента України про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.

завантажити
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики

завантажити
Роз’яснення основних  положень  антикорупційного законодавства 

завантажити
Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції 

завантажити
Методичні рекомендації Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

завантажити
Б
ланк антикорупційної декларації

завантажити

Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
Завантажити Порядок
О
чищення влади:
Нормативні документи: 


Закон України "Про очищення" влади завантажити
Закон України "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» завантажити
Постанова Кабінету Міністрів України №563 завантажити

Перевірки 

Відомості про стан проходження перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування у Житомирській районні раді   

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Повідомлення про початок проходження перевірки

Заява про проведення перевірки

Декларація про доходи

Результат проведення перевірки

 

Інформація щодо реалізації у Житомирському районі Закону України "Про очищення влади" та проведення перевірок розміщена у розділі "Очищення влади"

 

 

Ви тут: Головна Запобігання проявам корупції