Конкурс

Положення ПРО РАЙОННИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ СЕРЕД УЧНІВ 9 – 11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ «ЯКБИ Я БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ...»

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАЙОННИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ СЕРЕД УЧНІВ 9 – 11 КЛАСІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ

«ЯКБИ Я БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ...»

1.Загальні положення

Це Положення визначає порядок організації і проведення конкурсів на кращі творчі роботи серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району під назвою «Якби я був Президентом…» у номінаціях:

1.Краще есе.

2.Краща поезія.

Координація роботи щодо організації та проведення конкурсу здійснюється відділом освіти Житомирської районної державної адміністрації.

Фінансування конкурсу проводиться за рахунок коштів районного бюджету у розмірах, що передбачені даним Положенням, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

  1. Мета конкурсу

-сприяння підвищенню інтересу учнівської молоді до соціального призначення держави та органів самоврядування, виховання в учнів активної громадянської позиції, виявлення ставлення молоді до актуальних проблем територіальної громади, держави, виховання національно свідомих патріотів села, району, країни,любові до рідного краю.

3.Завдання Конкурсу

-сприяння становленню активної громадянської позиції дітей та учнівської молоді, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей;

-виявлення та підтримка обдарованих дітей і молоді, залучення їх до обговорення планів та напрямів розвитку територіальних громад району;

-узагальнення новаторських ідей, пропозицій, методів для врахування при розробці цільових програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4. Організація конкурсу

Конкурс проводиться серед учнів 9 - 11 класів щорічно до Дня місцевого самоврядування (7 грудня) у двох номінаціях:

-на краще есе;

- на кращу поезію.

Для організації та проведення Конкурсу розпорядженням голови районної ради утворюється районна конкурсна комісія, до складу якої входять депутати районної ради, інші представники органів місцевого самоврядування району, представники місцевих органів виконавчої влади. За згодою до складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських та молодіжних організацій.

Для участі у конкурсі щорічно до 1 листопада подаються до районної конкурсної комісії такі документи:

-заява на участь у конкурсі за відповідною формою (додаток 2) та фото автора;

-творча робота відповідно до тематичного спрямування конкурсу та з дотриманням вимог, визначених даним Положенням.

Матеріали для участі у Конкурсі подаються за адресою: 10003, м.Житомир, вул. Лесі Українки, буд. 1, відділ освіти райдержадміністрації.

Контактні телефони:

  • відділ освіти райдержадміністрації - (0412) 42-46-90.
  • виконавчий апарат районної ради – (0412) 42-47-18

5. Вимоги до оформлення матеріалів

Учасники мають право на власний розсуд обирати тему творчої роботи відповідно до тематичного спрямування конкурсу.

Визначальними критеріями оцінки роботи є її актуальність, новизна, творчий підхід, самостійний характер сформульованих висновків, оригінальність, обґрунтованість, охайність та майстерність виконання творчої роботи, відсутність літературних штампів та плагіату, логічність і послідовність у викладені матеріалів.

Вимоги до конкурсної роботи:
Есе та вірш повинні бути написані державною мовою обсягом не більше 3 сторінок формату А 4 (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками - 1,5). Допускається подання рукописного варіанту роботи, обсягом до 5 сторінок, написаної розбірливим почерком.

До розгляду приймаються роботи оформлені відповідно до вимог, перевірені та підписані наставником.

Матеріали подані пізніше від установленого строку або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.

6. Підбиття підсумків та визначення переможців Конкурсу

Завершальним етапом Конкурсу є підведення підсумків щорічно до Дня місцевого самоврядування (до 7 грудня) конкурсною комісією Житомирської районної ради.

Районна конкурсна комісія узагальнює отримані матеріали та визначає переможців у номінаціях Конкурсу згідно з встановленими цим Положенням критеріями.

У кожній номінації конкурсна комісія визначає по три переможці, які нагороджуються Дипломами Житомирської районної ради та цінними подарунками:

-за І-е місце – цінний подарунок, вартістю до 3000 грн.

- за ІІ-е місце – цінний подарунок, вартістю до 2000 грн.

- за ІІІ-е місце – цінний подарунок, вартістю до 1000 грн.

Одночасно із врученням Диплому автору (авторам) роботи-переможця присвоюється звання «Лауреат Житомирського районного конкурсу на кращу творчу роботу» (у відповідній номінації).

Рішення районної конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше, ніж двох третини від її складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі однакової кількості голосів, голос головуючого на засіданні конкурсної комісії є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою та усіма членами конкурсної комісії, що брали участь у засіданні.

7. Заключні положення

Інформація про перебіг Конкурсу та його підсумки висвітлюється у районній газеті «Приміське життя» та на веб-сайті Житомирської районної ради.

Зразок заяви

Ви тут: Головна Новини Конкурс Положення ПРО РАЙОННИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ СЕРЕД УЧНІВ 9 – 11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ «ЯКБИ Я БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ...»