Новини

Районною радою прийнято звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України

          Житомирська районна рада звернулася до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України про запровадження (встановлення) для медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу в сільській місцевості, обґрунтованого корегувального коефіцієнту до капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта у медичних закладах, що надають первинну медичну допомогу у сільській місцевості, та провести перегляд розміру базової кавітаційної ставки до економічно обґрунтованої. Відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік визначені тарифи за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, що встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта протягом календарного року та становлять 370,00 грн. із застосуванням (шляхом множення) коригувальні коефіцієнтів залежно від вікової групи пацієнта. Для міської та сільської місцевості коефіцієнти однакові та не врахована щільність розташування населення в місті та на селі - висока скупченість міського населення дозволяє обходитись меншою кількістю закладів первинної медичної допомоги (амбулаторій), які, переважно являють собою великі групові лікарські практики із сконцентрованим в одному місці лікувально-діагностичним обладнанням, в той час як на селі це переважно амбулаторії моно-практики з одним лікарем, які мають великий радіус обслуговування - великі дільниці з невеликими, віддаленими один від одного малочисельним населеними пунктами, до того ж які сполучаються дорогами низької якості.
До відома: статтею 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» державою гарантується, що обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 % валового внутрішнього продукту України, а видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету. Тоді як у Державному бюджеті на 2019 рік на охорону здоров'я передбачено лише 3,8% від ВВП, а у 2018 році ця частка становила 3,5% від ВВП.

Текст звернення

Ви тут: Головна Новини Районною радою прийнято звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України