Житомирська районна рада оголошує конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна пільної власності територіальних громад сіл, селищ Житомирського району, що підлягають передачі в оренду.

ІНФОРМАЦІЯ

Житомирська районна рада оголошує конкурс з відбору  суб'єктів оціночної діяльності  для проведення незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна пільної власності територіальних громад сіл, селищ Житомирського району,  що підлягають передачі в оренду.

1. Назва об'єкта оцінки:  нежитлове приміщення - Адміністративна будівля, загальною площею 2123,20 кв.м., за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості  об'єкту нерухомого майна та вартості 1 кв.м. загальної площі цього об'єкту для передачі в оренду частин приміщення (будівлі) та для відображення в бухгалтерському обліку Житомирської районної ради.

Дата час та місце проведення конкурсу: 29.10.2021 року в 11.00, за адресою: м. Житомир, вул. Л.Українки, 1, приміщення малого залу.

Балансоутримувач: Житомирська районна рада Житомирської області  (код ЄДРПОУ 13577066).

Кінцевий термін подання документів – 25.10.2021 р.

Строк виконання робіт у календарних днях – до 10 днів.

Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний отримати рецензію і надати її разом зі звітом про оцінку майна. Вартість оцінки (надання послуг) повинна включати в себе вартість рецензування.

Очікувана вартість робіт з оцінки майна: 10000 грн. за об'єкт, враховуючи роботи з рецензування звіту.

Замовник робіт з оцінки: Житомирська районна рада Житомирської області   (код ЄДРПОУ 13577066).

Платник робіт з оцінки: Житомирська районна рада Житомирської області (код ЄДРПОУ 13577066).

2.  Назва об'єкта оцінки:  нежитлове приміщення – частина приміщення будівлі автогаражу загальною площею 33,10 кв.м. (приміщення №№ 1, 2), за адресою: 10003,      м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкту нерухомого майна для передачі в оренду.

Дата час та місце проведення конкурсу: 29.10.2021 року в 11.00, за адресою:   м. Житомир, вул. Л.Українки, 1, приміщення малого залу.

Балансоутримувач: Житомирська районна рада Житомирської області   (код ЄДРПОУ 13577066).

Кінцевий термін подання документів – 25.10.2021 р.

Строк виконання робіт у календарних днях – до 10 днів;

Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний отримати рецензію і надати її разом зі звітом про оцінку майна.

Вартість оцінки (надання послуг) повинна включати в себе вартість рецензування.

Очікувана вартість робіт з оцінки майна: 2000 грн. за об'єкт, враховуючи роботи з рецензування звіту.

Замовник робіт з оцінки: Житомирська районна рада Житомирської області            (код ЄДРПОУ 13577066).

Платник робіт з оцінки: Житомирська районна рада Житомирської області            (код ЄДРПОУ 13577066).

3. Назва об'єкта оцінки:  нежитлове приміщення – частина приміщення будівлі автогаражу загальною площею 30,09 кв.м. (приміщення №№ 3 , 4), за адресою: 10003,      м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової  вартості цього об'єкту нерухомого майна для передачі в оренду.

Дата час та місце проведення конкурсу: 29.10.2021 року в 11.00, за адресою:       м. Житомир, вул. Л.Українки, 1, приміщення малого залу.

Балансоутримувач: Житомирська районна рада Житомирської області                       (код ЄДРПОУ 13577066).

Кінцевий термін подання документів – 25.10.2021 р.

Строк виконання робіт у календарних днях – до 10 днів.

Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний отримати рецензію і надати її разом із звітом про оцінку майна.

Вартість оцінки (надання послуг) повинна включати в себе вартість рецензування.

Очікувана вартість робіт з оцінки: майна 2000 грн. за об'єкт, враховуючи роботи з рецензування звіту.

Замовник робіт з оцінки: Житомирська районна рада Житомирської області             (код ЄДРПОУ 13577066).

Платник робіт з оцінки: Житомирська районна рада Житомирської області              (код ЄДРПОУ 13577066).

Кількість об'єктів: 3 об'єкти нерухомого майна.

Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 зі змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного майна України від 16.01.2018 №47 та від 11.02.2020 №227 ) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 №60/28190 (далі – Положення).

До участі у конкурсі залучаються суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів  оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна  за напрямом: «Оцінки об'єктів у матеріальній формі»  та спеціалізацією у межах  цього  напряму: «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів  для участі в конкурсі  викладені в розділі ІІ Положення.

Критерії вимог щодо вибору оцінювача майна:

- мінімальна вартість послуг суб'єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки комунального майна по відношенню до інших учасників конкурсу;

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки комунального майна;

- досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж три роки, з яких не менше ніж два роки за напрямками оцінки майна визначених видів забезпечення.

Претендентам на участь у конкурсі відповідно до Положення потрібно подати до Житомирської районної ради Житомирської області за адресою: м. Житомир, вул. Л.Українки, 1, (кабінет 204) конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

- конкурсної пропозиції, в якій зазначено також строк виконання робіт                        (у календарних днях – не більше 10 днів), пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки,  з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом;

- підтвердних документів;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб'єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна;

Документи щодо практичного досвіду повинні містити інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об'єкта оцінки – окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.

На конверті слід зазначити: "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності", а також зазначити назву об'єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою, інформація про претендента, договори та рецензії на звіти про оцінку майна, що підтверджують виконання робіт, висновки про вартість майна та акти приймання-передавання послуг з оцінки майна.

Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом з підтверджуючими документами, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Телефон для довідок: 0412-42-61-08