Повноваження обласних, районних та міських комісій з питань поновлення прав реабілітованих припиняються у зв'язку з новою редакцією закону щодо реабілітації жертв політичних репресій на Україні

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"

Законом  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», який нещодавно набрав чинності скасовано комісії з питань поновлення прав реабілітованих, що діяли при обласних, районних та міських радах. Відповідно до нових норм закону щодо реабілітації жертв політичних репресій змінено саму назву цього нормативно-правового документу на Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій тоталітарного комуністичного режиму 1917-1991 років», розширено коло осіб, на яких розповсюджується норма цього закону, а також встановлено, що прийняття рішень з питань визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій здійснюється Національною комісією з реабілітації за поданням регіональних комісій з реабілітації.
Національна комісія є спеціальним постійно діючим органом, який утворюється при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.
Регіональні комісії є постійно діючими колегіальними органами, що утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Розгляд та прийняття рішень з питань визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій здійснюються за заявою репресованої особи, її спадкоємців, будь-якого члена її сім'ї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, громадського об'єднання, що провадить діяльність у сфері дослідження історії України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов'язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів. Заява подається за вибором заявника до регіональної комісії за місцем проживання заявника - фізичної особи, місцезнаходженням заявника - юридичної особи або місцем зберігання архівних кримінальних справ, носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, інших архівних документів, у яких міститься інформація про здійснення репресій. Відмова у прийнятті та розгляді такої заяви забороняється.
Нормами закону встановлено, що Національна комісія з реабілітації утворюється протягом трьох місяців з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, відновлення та збереження національної пам'яті, положення про Національну комісію з реабілітації, а регіональні комісії з реабілітації утворюються головами обласних та Київської міської державних адміністрацій протягом трьох місяців з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, відновлення та збереження національної пам'яті, типового положення про регіональні комісії з реабілітації.
Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Цим же законом визнано такою, що втратила чинність постанову Верховної Ради України від 1994 року «Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» та пункт 4 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Житомирська районна рада

Ви тут: Головна Комісія з питань поновлення прав реабілітованих