Інформація щодо виконання районного бюджету за 2018 рік

ДОВІДКА

про виконання доходної частини районного бюджету

за 2018 рік

До районного бюджету за січень – грудень 2018 року надійшло 86 837,2 тис. грн. власних доходів при плані в сумі 86 053,4 тис. грн., тобто план виконано на 100,9 %, понад план одержано 783,8 тис. грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли у співставних умовах на 12 767,6 тис. грн.

       Затверджені планові показники перевиконано по всіх запланованих видах доходних джерел.

       До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 9 124,2 тис. грн., що на 2 600,4 тис. грн. більше надходжень 2017 року.

       У структурі надходжень доходів загального фонду та спеціального фонду без трансфертів займає податок на доходи фізичних осіб – 89,4 % в сумі 85 811,4 тис. грн. що на 3 152,2 тис. грн., або на 0,4 % більше запланованого показника та на 12 585,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року у співставних умовах.

Дотації та субвенції з державного бюджету 

За січень – грудень 2018 року з державного бюджету надійшли базова дотація – 6 812,4 тис. грн., субвенції – 107 218,5 тис. грн., в т.ч.: освітня – 68 476,7 тис. грн., медична – 36 301,8 тис. грн.

З місцевих бюджетів до районного бюджету надійшли: додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 16 144,3 тис. грн., субвенції: на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1 496,6 тис. грн., на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами – 244,3 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 5 488,3 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 20 140,7 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій – 134 582,3 тис. грн., на виплату допомог – 94 367,6 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 582,8 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти – 1 184,7 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 186,4 тис. грн., інші субвенції – 6 809,0 тис. грн., із них:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

129 997,4 тис. грн.

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

4 584,9 тис. грн.

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ внаслідок психічного розладу

 

91187,8 тис. грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

 

3 179,8 тис. грн.

 

 

 


Видатки бюджету

За січень-грудень 2018 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 504 112,3 тис.грн., із них: видатки загального фонду 484 681,8 тис. грн., спеціального фонду – 28 351,8 тис.грн.

На утримання закладів та проведення видатків соціально-культурного призначення, виплату допомог, надання пільг та субсидій населенню спрямовано 89,1 % від обсягу видатків загального фонду або 432 090,9 тис. грн. (95,4 % від планового показника), що на 16 011,4 тис.грн. більше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.

 

                                                                                                                 

Назва галузі

 

Обсяг

видатків,

тис.грн.

 

Частка в структурі обсягів   загального

фонду, %

% виконання плану

за звітний період

Сума

збільшення обсягів у порівнянні за січень-грудня

2017 року

-соціальний захист і соціальне забезпечення

238 863,7

49,3

96,5

+ 6 684,2

- освіта

115 910,0

23,9

91,9

+ 12 957,8

-охорона здоров’я

70 276,6

14,5

     97,4

         459,3

-культура і мистецтво

4 456,5

0,9

100,0

         –  3 943,9

-фізична культура і спорт  

2 584,1

0,5

99,9

     + 772,6

Видатки соціально-культурного призначення, всього

432 090,9

89,1

95,4

+ 16 011,4

Видатки загального фонду, всього

469 503,6

100,0

96,5

+15 178,2

 

За січень-грудень 2018 року найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду становили видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 49,3 % або 238 863,7 тис.грн. (96,5 % від планового показника).

На галузь «Освіта» спрямовано 23,9 % від загальної суми видатків або 115 910,0 тис. грн. (91,9 % від планового показника).

На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано 14,5 % від обсягу видатків загального фонду або 70 276,6 тис. грн. (97,4 % від планового показника).

По установах галузі «Культура і мистецтво» проведено видатки у сумі     4 456,5 тис. грн. або 0,9% від обсягу видатків загального фонду (100,0% від планового показника).

На утримання установ та проведення заходів по галузі «Фізична культура і спорт» 0,5 % видатків загального фонду або 2 584,1 тис. грн. (99,9% від планового показника).

Найбільшими за обсягами використання бюджетних коштів залишається   видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 23,3 % усіх видатків загального фонду або 112 744,9 тис. грн. (94,2 % від планового показника), що на 10 272,5 тис. грн. більше аналогічного показника за січень – грудень 2017 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ спрямовано 0,6 % видатків загального фонду або 2 693,2 тис. грн. (100,0 % від планового показника), що на 304,3 тис. грн. більше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.

На медикаменти та перев’язувальні матеріали, касові видатки склали 4,8 тис.грн ( 73,3% від планового показника), що на 8,0 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 9 042,5 тис. грн. (99,9 % від планового показника), що на 240,4 тис. грн. менше аналогічного показника за січень-грудень 2017 року.

Головний економіст бюджетного відділу                                     А.А.Турський

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 12 місяців 2018 року (за даними місячного звіту УДКСУ в Житомирському районі)

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду райцонного бюджету за 12 місяців 2018 року (за даними місячного звіту УДКСУ в Житомирському районі)

 

Ви тут: Головна Хід виконання районного бюджету Інформація щодо виконання районного бюджету за 2018 рік