8-10 № 167 Про внесення змін до Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

 

герб

 У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ №167
( десята сесія восьмого скликання)

від «30» липня 2021 р.

Про внесення змін до Положення
про порядок управління об'єктами
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в  Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України,  Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету,  комунальної власності та соціально-економічного розвитку , з питань регламенту, законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування від 26.07.2021 року,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Положення про порядок управління об'єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженого рішенням 20 сесії районної ради 6 скликання від 27.11.2013 р. № 416 із внесеними змінами та доповненнями, а саме:

1.1.  п. 2.7. доповнити підпунктом 2.7.1. Затверджує Переліки першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності.

1.2.  абзац другий п. 3.5. Положення викласти у новій редакції:

«Затверджує  договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Підписує від імені районної ради договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна, балансоутримувачем якого є Житомирська районна рада.»

1.3. Доповнити розділ 3. Положення пунктом 3.9 виклавши його у такій редакції:

«Затверджує своїм розпорядженням склад конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району та робочої групи з опрацювання документів претендентів для цілей оренди чи продажу.

Приймає рішення про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Затверджує висновки про вартість об'єкта оренди, об'єкта приватизації (продажу) що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району.».

1.4 Доповнити пункт 4.11 другим абзацом, а саме:

« Здійснюють попередній розгляд та вносять рекомендації на пленарне засідання районної ради ( в міжсесійний період - голові районної ради) на затвердження Переліки першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності та зміни і доповнення до них.

1.5. Розділ 6 Положення викласти в новій редакції, а саме:

« 6. Робочі групи, комісії (конкурсні, аукціонні, інші) щодо питань управління, використання, відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району:

6.1. Робочі групи, комісії (конкурсні, аукціонні, інші) щодо питань управління, використання, відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району можуть створюватись районною радою (в міжсесійний період – головою районної ради, з послідуючим затвердженням районною радою) для  розгляду, вивчення, підготовки висновків та пропозицій з тимчасово делегованих їм районною радою конкретних повноважень та з необхідністю залучення до їх роботи крім депутатів  інших фахівців, експертів , повноважних представників .

6.2. Робочі групи,  комісії можуть створюватись :

6.2.1.  З відбору суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району для цілей оренди чи продажу та відбору рецензентів для рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна).

6.2.2. З підготовки пропозицій щодо умов передачі в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району.

6.2.3. З підготовки пропозицій щодо умов приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району.

6.2.4. З відбору землевпорядних організацій щодо виготовлення технічної документації на земельні ділянки .

6.2.5.  З відбору суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельної ділянки спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району.

6.2.6. З інших питань, визначених районною радою.

6.2.7. Районна рада може делегувати вказані вище повноваження відповідній постійній комісії районної ради.».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Голова  районної  ради                                                        О. БЛОЩИНСЬКИЙ

Ви тут: Головна документи VIII скликання рішення сесій 8-10 № 167 Про внесення змін до Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району