7-12-451 Про звернення до Житомирської обласної ради, Житомирської облдержадміністрації та Житомирської райдержадміністрації про скасування розпорядчих документів щодо умов допорогових закупівель

                                                                        герб

 У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ № 451
дванадцята сесія сьомого скликання
від «04» серпня 2017 р.

Про звернення до Житомирської обласної ради,
Житомирської облдержадміністрації
та Житомирської райдержадміністрації
про скасування розпорядчих документів
щодо умов допорогових закупівель

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», зважаючи на вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до підсумків робочої наради керівників району, рекомендацій постійної комісії з питань законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування від 24.07.2017р., районна
Рада

ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської районної державної адміністрації про скасування розпорядчих документів щодо умов допорогових закупівель за бюджетні кошти (текст звернення додається).
2. Доручити голові районної ради Крутію С. Г. підписати та надіслати дане звернення Житомирській обласній раді, Житомирській обласній державній адміністрації, Житомирській районній державній адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку і прав людини, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та місцевого самоврядування.

Голова районної ради С. Г. Крутій

Житомирській обласній державній адміністрації
Житомирській обласній раді
Житомирській районній державній адміністрації

 

З В Е Р Н Е Н Н Я
депутатів Житомирської районної ради 7 скликання

Відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Відповідно до законодавчих актів такі закупівлі мають здійснюватися із застосуванням системи електронних закупівель Рrоzоrrо. Цією ж статтею закону визначено, що умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону та/або до Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».
Спільним розпорядженням голови Житомирської обласної ради та Житомирської облдержадміністрації від 07.06.2016р.№44/168 «Про застосування системи електронних закупівель» на райдержадміністрації покладено обов'язки забезпечити закупівлю товарів, послуг та робіт через систему електронних закупівель Рrоzоrrо на допорогові закупівлі, вартість яких є більше трьох тисяч гривень.
Аналогічне розпорядження за № 291 від 02.07.2016р. видано і головою Житомирської райдержадміністрації, яким фактично зобов'язано усіх районних розпорядників бюджетних коштів (замовників товарів, робіт та послуг), крім органів місцевого самоврядування, для яких цей розпорядчий документ носить рекомендаційний характер, допорогову закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є більшою за три тисячі гривень, здійснювати через систему електронних закупівель Рrоzоrrо - відповідно проводити відкриті торги. Зазначеними вище розпорядженнями також визначено, що закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування системи електронних закупівель Рrоzоrrо у частині допорогових закупівель можливо здійснювати після отримання письмового погодження департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
Такі умови, визначені зазначеними вище розпорядчими документами, значно звужують права розпорядників коштів та обмежують їх у придбанні товарів, робіт та послуг, оскільки, як правило, закупівлі окремих товарів, робіт та послуг, носять одиничний характер (купуються 1-2 вікна, 1-2 дверей тощо), або ж мізерна сума, що пропонується на ті чи інші види послуг/робіт, є економічно невигідною для постачальників та підрядників. Як результат, затягується процедура закупівлі: підготовка документів, специфікації тощо, оголошення двічі торгів, клопотання перед департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про надання дозволу на закупівлі без застосування систему електронних закупівель Рrоzоrrо. Втрачається час, у зв'язку з нестабільним курсом гривні вартість товарів, робіт та послуг зростає, і нарешті - завершується бюджетний рік і невикористані кошти потрібно повертати до відповідного бюджету.
Зважаючи на вище викладене, Житомирська районна рада звертається:
- до Житомирської обласної ради та Житомирської обласної державної адміністрації про відміну спільного розпорядження голів обласної ради та облдержадміністрації від 07.06.2016р. № 44/168 «Про застосування системи електронних закупівель»;
- до Житомирської районної державної адміністрації про відміну розпорядження голови райдержадміністрації від 02.07.2016р. № 291 «Про застосування системи електронних закупівель».
Про результати розгляду даного звернення просимо Житомирську обласну раду, Житомирську облдержадміністрацію та Житомирську райдержадміністрацію проінформувати Житомирську районну раду у терміни, встановлені для розгляду депутатських звернень.

За дорученням депутатів
голова Житомирської районної ради С. Г. Крутій

Звернення ухвалено на 12 сесії районної ради 7 скликання 04.08.2017р., рішення № 451

Ви тут: Головна Документи VII скликання Рішення сесій 7-12-451 Про звернення до Житомирської обласної ради, Житомирської облдержадміністрації та Житомирської райдержадміністрації про скасування розпорядчих документів щодо умов допорогових закупівель