6-4 620 Про відзнаку Житомирської районної ради «Честь і слава Житомирського району»

                                                                        герб

 У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ № 620

від «17» червня 2016р.

Про відзнаку Житомирської районної ради
«Честь і слава Житомирського району»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення жителів району та інших громадян за заслуги по забезпеченню соціально-економічного та культурного розвитку Житомирського району, проведення заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, здобуття значних успіхів у виробничій, сільськогосподарській, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей та розвиток Житомирського району, ефективну діяльність органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Запровадити відзнаку Житомирської районної ради «Честь і слава Житомирського району».

2. Затвердити Положення про відзнаку Житомирської районної ради «Честь і слава Житомирського району» згідно з додатком 1.

3. Затвердити опис нагрудного знака «Честь і слава Житомирського району» згідно з додатком 2.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку і прав людини.

Голова районної ради                                     Т.М.Парфентієва

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 34 сесії
районної ради 6 скликання
від 17.06.2015р. № 620

Положення про відзнаку Житомирської районної ради
«Честь і слава Житомирського району»

1. Відзнака «Честь і слава Житомирського району» є найвищою відзнакою Житомирської районної ради за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку району, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, здобуття значних успіхів у виробничій, сільськогосподарській, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській, благодійній та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей та розвиток Житомирського району, ефективну діяльність органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади.

2. Відзнакою «Честь і слава Житомирського району» можуть бути нагороджені жителі Житомирського району, громадяни України.
Відзнакою «Честь і слава Житомирського району» можуть бути також нагороджені громадяни інших держав, які своєю громадською, міжнародною, трудовою, спортивною, іншою діяльністю, утвердженням ідеалів миру внесли значний вклад у визнання та/або розвиток Житомирського району.
У разі смерті нагороджуваного, якому за життя відзнака та документ про нагородження не було вручено або у випадку нагородження особи посмертно, відзнака та документи про нагородження передаються сім'ї нагородженого.

3. Особа може бути нагороджена відзнакою «Честь і слава Житомирського району» один раз. Повторно відзнака не вручається.

4. Нагородженим вручається нагрудний знак «Честь і слава Житомирського району» та посвідчення встановленого зразка.

5. Фінансування виготовлення нагрудного знака, посвідчення та оксамитового футляра здійснюється за рахунок кошторису районної ради.

6. Нагородження відзнакою «Честь і слава Житомирського району» здійснюється за рішенням районної ради. Рішення про нагородження ухвалюється районною радою на її пленарному засіданні.

7. Висунення кандидатур для відзначення відзнакою здійснюється гласно органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, трудовими колективами, військовими частинами, де працює або працювала особа, проходить або проходила військову службу, загальними зборами громадян, зборами і конференціями спортивних, громадських, інших організацій, творчих спілок, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями районної ради тощо.

8. Подання про нагородження відзнакою вноситься до районної ради головою районної ради, головою районної державної адміністрації, сільськими, селищним головами, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання, уповноваженими особами від спортивних, громадських, інших організацій та творчих спілок, головами постійних комісій, керівниками або уповноваженими особами депутатських груп та фракцій тощо.

9. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження відзнакою, додаються такі документи:
- рішення або витяг з рішення (протоколу) сесії відповідної сільської, селищної ради, колегій, зборів трудового, творчого, мистецького колективу, спортивних товариств, підприємств, організацій, установ, зборів офіцерів, громадських організацій, постійної комісії, депутатської групи, фракції тощо;
- відомості про досягнення особи, яка представляється до нагородження;
- копія паспорта та довідка про присвоєння особі ідентифікаційного номера;
- біографічна довідка, в якій також зазначаються відомості про нагороди, підписана ініціатором подання або уповноваженою особою.
10. Документи, подані з порушенням вимог цього Положення, не розглядаються і повертаються органу, що їх надіслав.

11. Виконавчий апарат районної ради попередньо опрацьовує подання з поданими документами та у разі їх відповідності готує проект рішення районної ради і подає його на розгляд постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

12. Постійна комісія районної ради з гуманітарних питань, охорони здоров'я та соціального захисту населення за результатами розгляду вносить районній раді рекомендації щодо нагородження.

13. Вручення відзнаки «Честь і слава Житомирського району» здійснюється в урочистій обстановці головою районної ради або, за його дорученням, заступником голови ради чи іншими уповноваженими особами.

Вручення посвідчення та нагрудного знака оформляється протоколом згідно додатку, що додається.

14. Дублікати втраченого посвідчення і нагрудного знака не видаються. Вони можуть бути видані, як виняток, якщо документи втрачені внаслідок стихійного лиха або за інших обставин, коли забезпечення їх зберігання було неможливим.

15. Підготовка, облік нагородних документів, реєстрація нагороджень, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень здійснюються виконавчим апаратом районної ради.

Додаток
до Положення
про відзнаку Житомирської районної ради
«Честь і слава Житомирського району»

ПРОТОКОЛ № ____
вручення (передачі) посвідчення та нагрудного знака
Житомирської районної ради
«Честь і слава Житомирського району»

___________________ «___»___________ 20__ року
(місце вручення) (дата вручення)

Мною, _________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)
__________________________________________________________________,

вручено нагрудний знак Житомирської районної ради «Честь і слава Житомирського району» і посвідчення до нього:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________
(прізвища, ім'я та по батькові нагородених, або родичів)

згідно рішення ___ сесії Житомирської районної ради __ скликання від ___________________ №______

______________________ ______________ _______________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 34 сесії
районної ради 6 скликання
від 17.06.2015р. № 620

Опис нагрудного знака «Честь і слава Житомирського району»

1. Нагрудний знак «Честь і слава Житомирського району» в основі має форму восьмикутної зірки з різнобіжними променями жовтого кольору. Чотири промені є основою для хреста, чотири інші, чітко виражені, обрамлюють його сторони.

2. Вінчає нагрудний знак стилізований геральдичний щит герба Житомирського району, навколо якого золотими літерами на білому тлі розміщено напис «Честь і слава Житомирського району».

3. Покриття знаку - гальванічне золото та фарбування напівпрозорою емаллю темно-синього кольору.

4. На зворотній стороні нагородного знаку нанесене зображення технологією – лазерне гравірування наступного змісту: «Відзнака заснована Житомирською районною радою в честь 50-річчя утворення Житомирського району Житомирської області».

5. Колодка нагрудного знака являє собою прямокутну пластину, обтягнуту тканою стрічкою блакитно-жовтого національного кольору. У нижній частині колодку оздоблено декоративним елементом за технологією – листя.

6. У верхній частині нагрудний знак кріпиться з допомогою кільця до колодки.

7. Хрест покритий емаллю блакитного кольору.

8. Розмір нагрудного знака: знак – 55*55 мм, нижня частина колодки – 41*58 мм, колодка – 2,8*4,0 см,

9. Нагрудний знак виготовлено з латуні з гальванопокриттям деталей та позолотою.

10. Нагрудний знак комплектується оксамитовим футляром, розміром 12*9 см та посвідченням.

Головне меню

Ви тут: Головна документи VI скликання Рішення сесій 4 сесія VI скликання 6-4 620 Про відзнаку Житомирської районної ради «Честь і слава Житомирського району»