Про звернення депутатів Житомирської районної ради

 


   У К Р А Ї Н А                        

        ЖИТОМИРСЬКА РАЙОННА РАДА                

                                                        РІШЕННЯ № 461

     (двадцять третя сесія шостого скликання)

 

 

від «05» березня 2014 р.

                                                                                                                               

Про звернення Житомирської районної ради

щодо суспільно-політичної ситуації в Україні

та недопущення її дестабілізації

 

      Керуючись до ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 38, ст. 40 Конституції України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. 1.Направити звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та недопущення її дестабілізації (звернення додається).
  2. 2.Звернутися до депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів обласних рад України (звернення додається). Дане звернення підготувати на українській та російській мовах.
  3. 3.Доручити голові районної ради Парфентієвій Т.М. підписати дані звернення.
  4. 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, забезпечення діяльності депутатів та місцевого   самоврядування   та   заступника   голови   районної   ради Михайлова А.М.

 

 

Голова районної ради                                                          Т.М.Парфентієва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Верховній Раді України

                                                 Кабінету Міністрів України

                                                Раді національної безпеки і оборони України

                                               Адміністрації Президента України

 

 

Звернення

депутатів Житомирської районної ради 6 скликання

щодо суспільно-політичної ситуації в Україні

та недопущення її дестабілізації

 

Сьогодні, коли суверенітет та територіальна цілісність нашої держави опинилися перед серйозною загрозою у зв’язку з наданням Радою Федерації РФ за поданням Президента Росії Володимира Путіна згоди на використання Збройних Сил Російської Федерації на території нашої незалежної Української держави, ми, депутати Житомирської районної ради 6 скликання, вважаємо ці дії з боку Російської Федерації неприпустимими, адже вони призводять до ескалації військового насилля, посягання на територіальну цілісність, державний суверенітет та незалежність України, збурюють життя людей на всій території держави, підривають добросусідські відносини між нашими братніми народами.

Україна – суверенна, незалежна держава, з цілісною, недоторканою територією. Посягання на територіальну цілісність України, будь-яке військове втручання з боку будь-яких держав у внутрішні справи держави є неприпустимим.

Підтримуємо заяву Верховної Ради України про недопущення територіальних претензій з боку Російської Федерації до України та вимогу до Президента Російської Федерації щодо неухильного виконання базових Угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та негайного відведення військ в місця їх дислокації.

Звертаємося йти шляхом мирного врегулювання конфлікту та вжити вичерпних заходів щодо стабілізації ситуації і збереження територіальної цілісності України та забезпечення прав і свобод кожної людини і громадянина.

           Ми за незалежність та територіальну цілісність нашої держави!

 

 

                                                           Звернення прийнято

                                                           на 23 (позачерговій) сесії

                                                           Житомирської районної ради

                                                           6 скликання

                                                            05 березня 2014 року

 

 

За дорученням депутатів

голова Житомирської районної ради                                     Т.М.Парфентієва

 

 

 

                                               Верховній Раді Автономної Республіки Крим

                                               Обласним радам України

Звернення

депутатів Житомирської районної ради 6 скликання

 

Шановні колеги!

    

       Кожен із нас є тією маленькою часкою, з якої складається велика наша держава – Україна. Не дамо її зруйнувати. Збережімо Україну єдиною і неподільною. Україна – наша держава. Україна – багатонаціональна держава, де мирно живуть представники більше 100 національностей. Україномовні, російськомовні, всі хто живе в Україні – ми єдиний народ. За роки незалежності України не було зафіксовано жодного міжетнічного чи міжнаціонального конфлікту, що свідчить про високу громадянську свідомість та повагу кожного із нас до національних традицій, прав і свобод кожного.

     Україна – суверенна, незалежна держава, з цілісною, недоторканою територією. І сьогодні, коли суверенітет та територіальна цілісність нашої держави опинилися перед серйозною загрозою у зв’язку з наданням Радою Федерації РФ за поданням Президента Росії Володимира Путіна згоди на використання Збройних Сил Російської Федерації на території нашої незалежної Української держави, ми, депутати Житомирської районної ради 6 скликання, вважаємо ці дії з боку Російської Федерації неприпустимими, адже вони призводять до ескалації військового насилля, посягання на територіальну цілісність, державний суверенітет та незалежність нашої держави, збурюють життя людей на всій території держави, підривають добросусідські відносини між братніми народами.

      Ми звертаємося до Вас бути мудрими і не дозволити будь-яким стороннім силам зруйнувати наше з Вами спільне надбання – нашу державність. Україна є єдиною, соборною, неподільною державою, яка багато сторіч виборювала свою долю. Ми – єдиний народ!

       Переконані, що бажанням і вмінням почути один одного ми досягнемо єдності.

     Ми з Вами, усі жителі різних куточків нашої країни - громадяни України, і маємо право на сильну, єдину, соборну і неподільну Україну!

 

                                                            Звернення прийнято

                                                           на 23 (позачерговій) сесії

                                                           Житомирської районної ради

                                                          6 скликання

                                                           05 березня 2014 року

 

 

За дорученням депутатів

голова Житомирської районної ради                                     Т.М.Парфентієва

 

 

 

 

 

                                              Верховной Раде Автономной Республики Крым

                                               Областным радам Украины

Обращение

депутатов Житомирской районной рады 6 созыва

 

Уважаемые коллеги!

    

       Каждый из нас – маленькая частица, с которой состоит наше огромное государство – Украина. Не допустим её разрушения. Сохраним Украину единой и неделимой. Украина – наша страна. Украина – многонациональное государство, на территории которой мирно живут представители больше 100 национальностей. Украиноязычные, русскоязычные, все, кто живет на Украине, – мы единый народ. За годы независимости Украины не зафиксировано ни единого межэтнического или межнационального конфликта, что свидетельствует о высоком гражданском сознании и уважении каждого из нас к национальным традициям, правам и свободам каждого.

     Украина – суверенное, независимое государство, с целостной неприкосновенной территорией. Именно сегодня, когда суверенитет и территориальная целостность нашего государства очутились перед серйозной угрозой в связи с разрешением Советом Федерации РФ за предоставлением Президента России Владимира Путина на использование Вооруженных Сил Российской Федерации на территории нашего независимого Украинского государства, мы, депутаты Житомирской районной рады 6 созыва, считаем эти действия со стороны Российской Федерации недопустимыми, поскольку они приводят к ескалации военного насилия, посягательства на территориальную целостность, государственный суверенитет и независимость нашего государства, нарушают спокойствие людей на всей территории государства, подрывают добрососедские отношения между братскими народами.

    Мы обращаемся к Вам быть мудрыми и не позволить любым посторонним силам разрушить наше с Вами общее приобретение - нашу государственность.

   Украина – единое, соборное, неделимое государство, которое много веков добывало в борьбе свою судьбу. Мы – единый народ!

     Убеждены, что желанием и умением услышать друг друга мы достигнем единства.    

   Мы с Вами, все жители разных уголков нашего государства – граждане Украины и имеем право на сильную, единую, соборною и неделимую Украину!

                                                            Обращение принято

                                                           на 23 (внеочередной) сессии

                                                            Житомирськой районной рады

                                                           6 созыва

                                                           05 марта 2014 года

 

По поручению депутатов

председатель Житомирской

районной рады                                                                      Т.Н.Парфентиева

 

 

Ви тут: Головна Документи VI скликання Рішення сесій 23 сесія VI скликання Про звернення депутатів Житомирської районної ради